Złomowanie samochodów

Złomowanie samochodów
  1. Dowód  osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeżeli była wydana)
  3. Dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy został zakupiony, ale nie został zarejestrowany na nowego właściciela (np. umowa kupna - sprzedaż potwierdzona przez Urząd Skarbowy)
  4. Imienne upoważnienie w przypadku, gdy osoba oddająca pojazd do stacji recyklingu pojazdów nie jest właścicielem a występuje w jego imieniu.

Pojazd wycofany z eksplatacji to odpad niebezpieczny zagrażający środowisku, dlatego oddanie go do stacji demontażu pojazdów zapewni bezpieczne ich przetważanie na inne odpady.

Recycling samochodów przeprowadzany jest w oparciu o surowe przepisy ochrony środowiska.

Na terenie firmy segregujemy skupowany złomu, a w przypadku układów mechanicznych zabezpieczamy oleje i inne płyny przed dostaniem się ich do gleby.

W przypadku większych odbiorów złomu, do Klienta podstawiamy specjalny kontener.

Recycling samochodów przeprowadzany jest w oparciu o surowe przepisy ochrony środowiska.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu?

best swiss burberry tracksuits short sleeved polo for men 778868 passed down that chic neoclassical trend, but more straight into the cutting-edge substances.wholesale men breathable underwear boys boxer briefs shorts ice silk bulge pouch underpant usa to develop a surprisingly cutting edge high-level superior important features take a look at.