Złomowanie samochodów

Złomowanie samochodów
  1. Dowód  osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeżeli była wydana)
  3. Dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy został zakupiony, ale nie został zarejestrowany na nowego właściciela (np. umowa kupna - sprzedaż potwierdzona przez Urząd Skarbowy)
  4. Imienne upoważnienie w przypadku, gdy osoba oddająca pojazd do stacji recyklingu pojazdów nie jest właścicielem a występuje w jego imieniu.

Pojazd wycofany z eksplatacji to odpad niebezpieczny zagrażający środowisku, dlatego oddanie go do stacji demontażu pojazdów zapewni bezpieczne ich przetważanie na inne odpady.

Recycling samochodów przeprowadzany jest w oparciu o surowe przepisy ochrony środowiska.

Na terenie firmy segregujemy skupowany złomu, a w przypadku układów mechanicznych zabezpieczamy oleje i inne płyny przed dostaniem się ich do gleby.

W przypadku większych odbiorów złomu, do Klienta podstawiamy specjalny kontener.

Recycling samochodów przeprowadzany jest w oparciu o surowe przepisy ochrony środowiska.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu?